Wycieczki krajoznawcze po pozostałych regionach turystycznych

 

Uwaga:
Wszystkie przedstawione informacje, dotyczące m.in. stopnia trudności i minimalnego wieku uczestnika,  mają wyłącznie charakter subiektywny i poglądowy.  Ze względu na  konieczność np. jazdy rowerowej lub wędrówki pieszej w różnych warunkach terenowych np. po terenach leśnych lub bezpośrednio przy  linii brzegowej  różnych rzek, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie trasy wycieczki do pory roku,  warunków pogodowych i kondycji uczestników.  Zastrzega się, iż część opisów może być nieaktualna, ze względu na  upływ czasu i zmieniające się warunki na danym terenie np. zwiększone zapiaszczenie danej drogi leśnej lub jej zupełny brak na skutek nieużywania.    W razie pytań lub wątpliwości, służę pomocą.
Autor

Wycieczka nr 38

BAŁTÓW – SANDOMIERZ

Data wycieczki:  05-06 wrzesień 2015 r.
Region: województwo świętokrzyskie
Dystans: 6 – 8 km (zwiedzanie Parku Rozrywki w Bałtowie i Starego Miasta w Sandomierzu)
Rodzaj wycieczki: mieszana  (samochodowa i piesza)
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 8 lat
Opisane ciekawostki: kompleks turystyczny w Bałtowie, Sandomierz i jego atrakcje