Norwegia – państwo położone w północnej części Europy nad morzem Północnym i północnym Atlantykiem, na zachód od Szwecji. Zajmuje powierzchnię nieco większą od powierzchni Polski tj. ok. 324000 km2. Jednakże Norwegia jest najsłabiej zaludnionym krajem europejskim. Średnia gęstość zaludnienia to prawie 1,5 mieszkańca na 1 km2.  Ludność jest skupiona głównie w południowej części kraju w regionie w regionie Oslofiord  oraz na wybrzeżach.Największą aglomeracją jest Oslo, będąca jednocześnie stolicą kraju. Oslo zamieszkiwane jest przez ok. 500 tys. mieszkańców.Południowa i środkowa Norwegia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, natomiast północna część Norwegii (za kołem polarnym)  to strefa klimatu umierkowanego chłodnego morskiego. Na wybrzeżu klimat jest umiarkowany, łagodzony przez Prąd Zatokowy, natomiast w głębi lądu chłodniejszy,  zachodnie wybrzeże deszczowe przez cały rok.
Norwegia jest monarchią konstytucyjną, według konstytucji król ma bardzo szeroką władzę m.in. wybiera Radę Państwa, w skład której wchodzi premier i co najmniej siedmiu członków. Ponadto król mianuje wszystkich urzędników cywilnych, kościelnych i wojskowych, jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Władza wykonawcza spoczywa w rękach Rządu, na czele którego stoi premier. Władza ustawodawcza jest w rękach Stortingu (jednoizbowego parlamentu), w którym zasiada na czteroletnią kadencję 169 deputowanych.Norwegia jest wysokorozwiniętym krajem. Pod względem wysokości PKB zajmuje jedno z najwyższych miejsc. Co ciekawe współczynnik określający poziom rozpiętości w dochodach jest jednym z najniższych w świecie.  Najważniejszymi surowcami mineralnymi są: ropa naftowa i gaz ziemny. Poza tym wydobywa się również rudy żelaza, miedzi i innych minerałów (tytan, nikiel, molibden).Norwegia ma dobrze rozwiniętą energetykę. Produkcja energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest najwyższa na świecie. Prawie 99 % energii pochodzi z elektrowni wodnych.Norwegia słynie z wielu atrakcji turystycznych, do których bez wątpienia możemy zaliczyc m.in. fiordy – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, z chatakterystycznymi, stromymi brzegami, powstałej na skutek zalania dolin polodowcowych. Przykładem takich fiordów w Norwegii, zaliczanych do najdłuższych i najgłębszych na świecie są fiordy położone w południowo-zachodniej Norwegii tj. Geirangerfjord i Nærøyfjord. Oprócz tego możemy również zobaczyć parki narodowe np. Jotunheimen i Rondane, miejsce pielgrzymek turystów, kochających górskie wspinaczki. Oczywiście tych atrakcji jest znacznie więcej. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Aby przejść do zakładki, zawierającej   propozycje wycieczek  po Norwegii, należy kliknąć na poniższy obrazek:

 

Źródło tekstu:
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia

Źródło grafiki (grafika Półwyspu Skandynawskiego):
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1016020