Województwo Podlaskie – położone jest w północno-wschodniej części kraju, co ciekawe w geograficznym środku Europy. Siedzibą władz województwa jest Białystok.  Województwo zamieszkuje  około 1,2 mln mieszkańców. Jest województwem mniejszym od woj. mazowieckiego  i obejmuje obszar ponad 20 tys. km2.   Położone jest na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Posiada urozmaicony krajobraz , na północy województwa dominuje krajobraz pojezierny.  Województwo  Podlaskie posiada również fragmenty pierwotnej Puszczy Białowieskiej, bagna w dolinie Biebrzy oraz rozlewiska Narwi.Wyznacznikiem województwa jest wielokulturowość i wielowyznaniowość jego mieszkańców. Pomimo swojej nazwy woj. podlaskie tylko w 36 % pokrywa się z rejonem zwanym Podlasiem. Co ciekawe na terenie woj. podlaskiego 20% to tereny historycznej krainy zwanej Mazowszem.  Jak możemy przeczytać na stronie Wikipedii klimat w porównaniu z innymi rejonami Polski jest bardziej surowy a Suwałki są nazywane „polskim biegunem zimna”.
Na terenie województwa istnieją cztery parki narodowe:
  • Białowieski Park Narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy
  • Narwiański Park Narodowy
  • Wigierski Park Narodowy
oraz trzy parki krajobrazowe:
  • Suwalski Park Krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Na terenie woj. podlaskiego możemy znaleźć wiele atrakcji do zobaczenia.  Poniżej znajdziecie Państwo link do zakładki, zawierającej moje propozycje wycieczek krajoznawczych, do których odbycia gorąco zachęcam.
Aby przejść do zakładki, zawierającej   propozycje wycieczek rowerowych, pieszych i samochodowych  po województwie podlaskim, należy kliknąć na poniższy obrazek:

 

Źródło tekstu:
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie

Źródło grafiki (grafika woj. lubelskiego):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie#/media/File:Podlaskie_in_Poland_(%2Brivers).svghttps://pl.wikipedia.org

Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.