Województwo Lubelskie – leży w środkowo-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z Białorusią i Ukrainą.  Obszar województwa jest mocno zróżnicowany. Północno wschodnia część województwa zajmuje Polesie.  Jest to płaska równina, na której możemy spotkać bagna, torfowiska oraz jeziora. Środkowa i południowo-  zachodnia część lubelskiego to licznie występujące wąwozy i doliny rzek. Południowy obszar województwa   to wyżynne pasmo Roztocza o szerokości 15 km. Tu też występuje najwyższy punkt w regionie – wzgórze Wapielnia (387 m n.p.m.).
Jak możemy wyczytać na portalu: lubelskie.pl, wyżyna lubelska posiada rzadką sieć rzeczną, a tereny wokół Lublina charakteryzują się niedoborem wody. Głównymi rzekami są: od zachodu Wisła, natomiast od wschodu rzeka Bug.  Znany region turystyczny woj. lubelskiego tj. Polesie stanowi duże zaplecze wodne regionu, tam też znajduje się około 70 jezior, z których największe to: Uściwierz i Wytyckie. Warto nadmienić, że woj. lubelskie należy do najsłabiej zalesionych obszarów w Polsce. Spowodowane jest to po części tym, że żyzne gleby wykorzystywane są w rolnictwie. Wśród drzew przeważa sosna – ok. 75 % całego drzewostanu. Na terenie woj. lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych np. znany nam już Podlaski Przełom Bugu, Chełmski, Kazimierski, Kozłowiecki itd.
Warto wspomnieć, iż woj. lubelskie zajmuje powierzchnię ok. 25 tys. km2 i jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce.Stolicą województwa jest Lublin, w którym mieszka ponad 350 tys. osób. Pełni on funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego w regionie. Znajdują się w nim 4 uniwersytety, politechnika i kilka prywatnych szkół wyższych. Warto wspomnieć iż na terenie samego Lublina jak i również na terenie województwa działa szereg państwowych instytutów badawczych np. Instytut Weterynaryjny w Puławach.
Województwo lubelskie to niewątpliwie bogactwo przyrody. Oprócz wspomnianych parków narodowych i krajobrazowych, możemy tu znaleźć 87 rezerwatów przyrody i ponad 1500 pomników przyrody. W lubelskim występują najbardziej rozległe bagna i torfowiska, a dzięki znacznej liczbie jezior możemy znaleźć tu blisko 150 gatunków ptaków w tym także te najrzadsze np. żołnę, głuszca, orlika krzykliwego.  Lubelskie to jeden z krajowych liderów aktywnej turystyki, oferujący turystom ponad 3200 km znakowanych szlaków pieszych. Obok pieszych szlaków, turyści znajdą również ok. 1000 km szlaków rowerowych. Wiele gmin i gospodarstw agroturystycznych prowadzi wypożyczalnie rowerów. Liczne rzeki umożliwiają uprawianie kajakarstwa, które rozwija się bardzo dynamicznie. Wspomagają je liczne kluby wodniackie, organizujące cykliczne spływy po Wieprzu, Krznie itd.
Mam nadzieję, iż ten skrócony opis województwa zachęci do jego odwiedzania i skorzystania z licznych atrakcji. Oczywiście bardzo do tego zachęcam. Równie ze swojej strony postaram się przedstawić parę ciekawych i wartych do zwiedzenia miejsc.

 

Aby przejść do zakładki, zawierającej   propozycje wycieczek rowerowych, pieszych i samochodowych  po województwie lubelskim, należy kliknąć na poniższy obrazek:

 Źródło tekstu:
 http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=394

Źródło grafiki (grafika woj. lubelskiego):
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lublin_in_Poland_(%2Brivers).svg#globalusage

Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.