Wszystkie, opisane wycieczki zostały podzielone na cztery główne grupy:
  • jednodniowe wycieczki rowerowe
  • jednodniowe wycieczki piesze
  • dwudniowe wycieczki rowerowe
  • pozostałe wycieczki (samochodowe)
W celu przejścia do danej grupy wycieczek, należy kliknąć na wybrany obrazek:

 Tablica do linków czerwona jednodn wycieczki rowerowe

Tablica do linków czerwona jednodniowe wycieczki piesze

Tablica do linków czerwona dwudniowe wycieczki rowerowe

Tablica do linków czerwona pozostałe wycieczki

Zakładka „Ostatnia  wycieczka” umożliwia przejście do strony, przedstawiającej szczegółowy opis ostatniej, najnowszej wycieczki.
Zakładka „Wszystkie wycieczki” zawiera listę wszystkich, począwszy od 2012 r. propozycji wycieczek krajoznawczych w porządku chronologicznym, od najstarszej.

Tablica do linków czerwona ostatnia wycieczka

Tablica do linków czerwona wszystkie wycieczki

Dla ułatwienia, każda wycieczka została oznaczona indywidualnym numerem np. wycieczka nr 1, wycieczka nr 2 itd. Pierwsze wycieczki miały miejsce w drugiej połowie 2012 r., stąd część informacji przedstawiona w Opisach wycieczek, może być nieaktualna. Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje, uwagi i spostrzeżenia, przy których zgłaszaniu można posługiwać się numerem wycieczki.
Autor