Wycieczka nr 86

JANOWIEC – REZERWAT „KROWIA WYSPA” – JANOWICE – JANOWIEC


Informacje ogólne

Data wycieczki: 02 maj 2020 r.

Region: województwo lubelskie: Kazimierski Park Krajobrazowy, Małopolski Przełom Wisły 

Dystans: ok. 14 km

Rodzaj wycieczki: rowerowa

Stopień trudności: niski

Minimalny wiek uczestnika: 9-10 lat

Spotkane ciekawostki:

  • zamek Firlejów z XVI w. w Janowcu
  • zabytkowy kościół pw. św. Stanisława BM i św. Małgorzaty w Janowcu
  • Przystań promowa nad Wisłą
  • fragment szlaku Nordic Walking (wzdłuż Wisły)
  • rezerwat przyrodniczy „Krowia Wyspa” na Wiśle
  • fragmenty przybrzeżne przy Wiśle lewobrzeżnej części Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
  • stawy hodowlane w Janowicach

Odległość od Siedlec do miejsca początku wycieczki: ok. 150 km

Uczestnicy: Kacper i Darek Jedlińscy

 

 


Trasa Wycieczki nr 86

Fragment mapy przedstawionej powyżej, pochodzi z systemu map internetowych OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). Legenda i trasa wycieczki została wprowadzona przez autora w/w Opisu.

 

Galeria Wycieczki nr 86

 


Film z Wycieczki nr 86 (kanał You Tube)