Podlaski Przełom Bugu logo do strony o ppbPark Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” – park utworzony w 1994 r. na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, obejmujący swoim obszarem tereny nadbrzeżne rzeki Bug, od ujścia rzeki Tocznej do ujścia rzeki Krzny w miejscowości Neple. Należy raczej do małych obszarowo parków, jego długość w linii prostej wynosi 65 km, a obszar ok. 31 tys. hektarów. Celem utworzenia Parku była ochrona cennych elementów przyrody, kultury i krajobrazu, znajdujących się po lewej stronie rzeki Bug. Na terenie Parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody: Kózki, Zabuże, Łęg Dębowy, Czapli Stóg, Szwajcaria Podlaska i  Stary Las.  Podobnie jak w przypadku Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, tak w przypadku tego Parku, głównymi walorami są nieuregulowana, naturalnie meandrująca rzeka Bug, która w wielu miejscach posiada urokliwe nadbrzeża w formie wysokich skarp. Przykładem  tego może być, wspomniany już wcześniej rezerwat „Szwajcaria Podlaska”. Oprócz wysokich skarp, na terenie Parku można spotkać również łachy i piaszczyste wydmy, łąki jak i tereny leśne, w tym olsy i łęgi, a także środowiska bagienne.
Tak bogate zróżnicowanie środowisk, wpływa na bogactwo roślin i zwierząt. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ok. 760 gatunków roślin, w tym 22 gatunki należące do  zagrożonych.  Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Parku (link na dole tekstu), bardzo cenne pod względem przyrodniczym, są łęgi wierzbowo-topolowe, dzięki którym wiele ptaków, ma doskonałe warunki do życia, np. remizy, dziwonie, czy dudki. Jako ciekawostkę możnaPodlaski Przełom Bugu logo do strony o ppb 1 wspomnieć, iż łęgi stanowią doskonałą ochronę przed powodziami, gdyż nie tylko wytracają prędkość fali powodziowej, ale także rośliny porastające to środowisko, szybko wchłaniają zanieczyszczenia.Podobnie jak i świat roślin, tak i świat ptaków, występujących na terenie Parku jest bardzo bogaty i różnorodny, gdyż stwierdzono na jego terenie 141 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich. Przykładem może być sieweczka obrożna, której zamieszkuje na terenie Parku ok. 5 % całej populacji krajowej, jak podaje strona internetowa Parku. W starych, wiekowych drzewostanach gnieździ się puchacz, największa polska sowa. Na nadbużańskich łąkach można zobaczyć różne ptaki drapieżne, m.in. krogulce, myszołowy czy orliki krzykliwe. Jeśli chodzi o ssaki, można spotkać te związane ze środowiskiem wodnym tj. wydrę i bobra. Niegdyś zauważano także wilka.
Oprócz ciekawostek przyrodniczych, warto także zwrócić uwagę na ciekawe miejscowości i znajdujące się w nich, zabytki. Nie sposób nie wspomnieć o Janowie Podlaskim, dawnej siedzibie biskupów łuckich i janowskich. W Janowie Podlaskim możemy zwiedzić jedną z najsłynniejszych stadnin koni arabskich w Polsce i nie tylko.  Inne miejscowości, do których  z pewnością warto zajrzeć to:  Serpelice, Pratulin itd. Obszar Parku to miejsce, zamieszkiwany przez wyznawców wiary katolickiej a także prawosławnej. Zatem cerkwie możemy zobaczyć w miejscowościach: Bubel, Gnojno, Krzyczew, a także w samym Janowie Podlaskim. Oczywiście postaram się w swoich wycieczkach przedstawić te wszystkie miejsca, opisać i jednocześnie zachęcić do odwiedzenia. Z pewnością każdy znajdzie tu miejsce, gdzie odpocznie, zrelaksuje się i naładuje akumulatory.

 

Aby przejść do zakładki, zawierającej opisy wycieczek rowerowych po Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”, należy kliknąć na poniższy obrazek:

Tablica do linków czerwona jednodn wycieczki rowerowe  sam znak roweru

 

 

 Źródła:

 http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/podlaski-przelom-bugu.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Podlaski_Prze%C5%82om_Bugu