Puszcza Biała logo żółty napis na stronę o puszczyPuszcza Biała – jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, położony w widłach Narwi i Bugu, o powierzchni 85 tys. hektarów.  Teren w większości pokryty lasami iglastymi, głównie sosną oraz w niewielkim stopniu można spotkać również drzewostany dębowe, grabowe, jesionowe i olszowe. Jak podaje Wikipedia, lasy zajmują około 51 tys. hektarów,  przy czym ponad 20 tys. to lasy prywatne. Nazwa Puszczy Białej pochodzi od typu gleby, są to w większości gleby słabe, bielicowe, stąd też tak dużo rośnie tu sosny pospolitej, która doskonale radzi sobie na tego typu podłożu. Niewątpliwym atutem tych terenów są zachowane w naturze, swobodnie meandrujące rzeki Bug i Narew. Rzeki te w połączeniu ze swoimi dopływami np. rzeczką Brok, Strugą, Turką czy Wymarkaczem, tworzą doskonałe warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt czy roślin, co również podnosi walory tego obszaru. Dodatkowo, w celach ścisłej ochrony stworzono na terenie Puszczy, 4 ścisłe rezerwaty przyrody: Stawinoga, Popławy, Bartnia, Wielgolas. Większość z nich miałem okazję odwiedzić, dzięki czemu przedstawiłem je w sporządzonych przeze mnie opisach.
Dzięki występowaniu dużych obszarów leśnych oraz naturalnie zachowanym i nieuregulowanym rzekom wraz ze swoimi dopływami, Puszcza Biała stanowi doskonałe miejsce dla ptaków. Tu możemy spotkać kilka gniazd bociana czarnego, preferującego skryte tereny leśne, oddalone od siedzib ludzkich.  Na otwartych terenach możemy zobaczyć jastrzębie, myszołowy i trzmielojady. Jak można wyczytać w internecie, terenyZdjęcie na stronę o puszczy białej 2 Puszczy Białej są drugim miejscem w kraju, pod względem liczby występującej kraski. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich gatunków ptaków, jednakże wspomnę jeszcze iż, na terenie Puszczy Białej, szczególnie w dolinach rzek, często zobaczymy czaplę siwą, czaplę białą czy kszyka. Z gatunków rzadszych, występują dubelty, derkacze czy bataliony.   Tereny leśne to miejsce występowania łosi, jeleni, kun, bobrów czy lisów. Wędrując wzdłuż rzek w okresie zimowym, nie ma dnia, żeby nie dojrzeć w oddali, przemykającego się lisa. Często również spotkamy w czasie wycieczek, miejsca żerowania dzików, które wręcz uwielbiają lasy sosnowe, przemieszane z rosnącym w niższych partiach, jałowcem. Puszcza Biała to również miejsce, gdzie odnotowano obecność wilka.  Obok licznej fauny, na terenie Puszczy Białej można spotkać wiele ciekawych gatunków roślin. Wyczytałem w którymś z artykułów w internecie, iż na tych terenach rośnie ok. 1300 gatunków roślin, w tym 38 gatunków drzew i 59 gatunków krzewów. Część z nich podlega ścisłej ochronie np. storczyki, widłaki czy goryczka wąskolistna.
Puszcza Biała od XIII wieku należała do biskupów płockich. Konsekwentna ochrona przez ówczesnych właścicieli tych terenów, spowodował, iż obszar ten należał do najsłabiej zaludnionych. Pozwalano osiedlać się osobom, znającym się na gospodarce leśnej, oczywiście byli oni wcześniej wybierani w drodze dokładnej selekcji. Biskupi podejmowali takie działania, gdyż tereny leśne dostarczały znacznych dochodów, dzięki leśnym płodom, bartnictwu czy smolarniom.  Na obszarach wykarczowanych zezwalali na czasową uprawę Zdjęcie na stronę o puszczy białej 3rolną, by następnie przeznaczyć je pod zalesienie. Biskupi płoccy władali Puszczą Białą wraz z takimi miastami jak: Pułtusk, Wyszków czy Brok aż do 1795 r., kiedy to zaborcy pruscy, przejęli te tereny.  Od tego momentu, tereny Puszczy były bezlitośnie karczowane, co spowodowało znaczne ograniczenie zalesienia. Poznikały stare drzewa, w tym słynne kilku wiekowe dęby. Na wykarczowanych terenach, osadnicy tworzyli grunty orne i zakładali nowe wsie i osady. Obecnie ślady dawnej Puszczy można zobaczyć w wybranych rezerwatach przyrody. Obecnie dawne tereny Puszczy Białej to doskonałe miejsce do wypoczynku, z roku na rok rośnie ilość atrakcji turystycznych w tym ścieżek rowerowych itd. Mam nadzieję że i moje propozycje wycieczek, czy rowerowych czy pieszych zachęcą niektórych do odwiedzenia tych z pewnością ciekawych terenów.
 
Aby przejść do zakładki, zawierającej opisy wycieczek rowerowych po dawnych terenach Puszczy Białej, należy kliknąć na poniższy obrazek:

Tablica do linków czerwona jednodn wycieczki rowerowe  sam znak roweru

 

 
Źródło:   https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82a