Logo NPK na stronę o NPKNadbużański Park Krajobrazowy – jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce, utworzony w 1993 r.  Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren lewobrzeżnej części doliny dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew do ujścia Liwca w miejscowości Kamieńczyk. Oprócz doliny rzeki Bug, chroni także fragment dolnej Narwi  (obszar tez znany jest Narwiańską Enklawą). Chroni ponad 120 km odcinek brzegowy Bugu oraz ok. 40 km Narwi. Obszar Parku jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. Głównym jego  atutem  jest meandrująca rzeka Bug, z zachowanymi w stanie naturalnym, starorzeczami i piaszczystymi nadbrzeżami. W wielu miejscach można obejrzeć wysokie, piaszczyste skarpy i nadbrzeżne łachy. Obszar Parku to nie tylko tereny nadrzeczne, ponad 36 % powierzchni to tereny leśne, pozostałość dawnych puszcz. Przeważają głównie bory sosnowe, porastające ubogie w składniki, piaszczyste gleby. O wiele bardziej urozmaicone są tereny nadrzeczne, na których można spotkać  zarówno piaszczyste tereny jak i wilgotne torfowiska, podmokłe lasy łęgowe i bory sosnowe. Ponadto można spotkać również grądy, porastające zasobne w składniki pokarmowe, żyzne gleby oraz znaczne łąki zalewowe.
Duża różnorodność krajobrazowa i bezpośrednia obecność rzeki Bug,  wpływa na występowanie na terenie Parku bardzo dużej liczby zwierząt, wśród których najcenniejszą grupę stanowią  ptaki. Stwierdzono występowanie około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gatunków uważa się za lęgowe. Sama dolina Bugu stanowi bardzo atrakcyjne miejsce, dla ptaków migrujących, kiedy to mogą w okresie przelotów odpocząć lub znaleźć pożywienie. W przedstawianych przeze mnie opisach, staram się przedstawić wybrane gatunki ptaków, które mamy okazję zobaczyć podczas wędrówek. Z pewnością niejednokrotnie zobaczymy brodzącą na płyciźnie czaplęZdjecie npk do opisu npk 1 siwą, przelatującego nisko nad wodą zimorodka, czy też hałaśliwego dzięcioła czarnego.  We wsiach, umiejscowionych na terenie Parku i w jego otulinie, możemy spotkać często bociana białego, który na nadrzecznych łąkach znalazł doskonałe warunki do zdobywania pokarmu. Nie będę przedstawiał wszystkich gatunków ptaków, które można spotkać na tym terenie, jednakże warto wspomnieć o kilku. Otóż jak wyczytałem na oficjalnej stronie internetowej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, z której pochodzi większość przedstawionych tu informacji (link przedstawiam tutaj: Nadbużański Park Krajobrazowy), coraz częściej możemy spotkać bociana czarnego, słonkę, żurawia czy z ptaków drapieżnych: trzmielojada czy krogulca.
Jak wspomniałem wcześniej, około 40 % obszaru Parku to środowiska leśne, co stwarza doskonałe warunki do życia dla dużych zwierząt  leśnych: łosia, jelenia czy dzika. Zresztą jak się powszechnie uważa, tych ostatnich zwierząt jest zdecydowanie za dużo, co przekłada się na duże straty dla leśników i rolników.  Na terenie Parku stwierdzono blisko 50 gatunków ssaków, co stanowi prawie połowę wszystkich gatunków zwierząt, występujących na terenie naszego kraju. Jako potwierdzenie dużej różnorodności gatunków zwierząt, występujących na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, podam, iż na tych terenach stwierdzono występowanie m.in. 48 gatunków ryb, 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów.  Gdy będziemy uważnymi obserwatorami i zachowamy się  cicho,
Zdjecie npk do opisu npk 2z pewnością część z nich spotkamy osobiście.  Duże zróżnicowanie środowiskowe (od piaszczystych, suchych terenów leśnych do wilgotnych terenów zalewowych)  przyczynia się do występowania na tym terenie bardzo dużej liczby gatunków  roślin. Jak stwierdzili botanicy, można tu znaleźć ponad 1020 gatunków roślin, w tym ponad 50 gatunków drzew i 63 gatunki krzewów i krzewinek. Oczywiście część tych gatunków, powszechnie spotykanych,  opisałem w przedstawionych przeze mnie Opisach wycieczek. Mam cichą nadzieję, że dzięki temu część osób zacznie zwracać większą uwagę na otaczającą nas przyrodę.  Warto dodać, iż na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się 14 ścisłych  rezerwatów przyrody np. Kaliniak, Przekop itd., a kolejne 4 są na etapie projektowania.
Oprócz atrakcji przyrodniczych, turyści mogą zobaczyć zachowane jeszcze  w wielu miejscowościach, występujące dawniej drewniane budownictwo mieszkalne, a także stare drewniane kapliczki i krzyże. Oprócz drewnianych zabudowań, można również zobaczyć stare dworki i pałace, tętniące dawniej życiem, a obecnie zachowane w gorszym bądź lepszym stanie.
To tylko część  informacji na temat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, zainteresowanych zdobyciem większej ilości informacji zapraszam do zapoznania się ze wspomnianą już wcześniej przeze mnie, stroną internetową Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego pod adresem: Nadbużański Park Krajobrazowy).  
Aby przejść do zakładki, zawierającej  opisy wycieczek rowerowych po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, należy kliknąć na poniższy obrazek:

Tablica do linków czerwona jednodn wycieczki rowerowe  sam znak roweru

 

 

 

Źródło:   http://www.parkiotwock.pl/index.php/o-parku-npk