Tablica do linków czerwona dwudniowe wycieczki rowerowe

Dwudniowe wycieczki rowerowe

Uwaga:
Wszystkie przedstawione informacje, dotyczące m.in. stopnia trudności i minimalnego wieku uczestnika,  mają wyłącznie charakter subiektywny i poglądowy.  Ze względu na  konieczność np. jazdy rowerowej  w różnych warunkach terenowych np. po terenach leśnych lub bezpośrednio przy  linii brzegowej  różnych rzek, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie trasy wycieczki do pory roku,  warunków pogodowych i kondycji uczestników.  Zastrzega się, iż część opisów może być nieaktualna, ze względu na  upływ czasu i zmieniające się warunki na danym terenie np. zwiększone zapiaszczenie danej drogi leśnej lub jej zupełny brak na skutek nieużywania.    W razie pytań lub wątpliwości, służę pomocą.
Autor

 

Chcąc przejść do zakładki ze szczegółowym opisem danej wycieczki, należy kliknąć w wybrany link (zaznaczone kolorem niebieskim nazwy miejscowości).

 

Wycieczka nr 37

KISIELEW – KLIMCZYCE – KÓZKI – FRONOŁÓW – MIERZWICE – ZABUŻE – SERPELICE – STARE LITEWNIKI – CHŁOPKÓW– KISIELEW

Data wycieczki: 18-19 sierpień 2015 r.
Region: województwo mazowieckie (park krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”)
Dystans: ok. 71-75 km (1-szy dzień: 24-25 km, 2-gi dzień: 47-50 km)
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski (momentami średni)
Minimalny wiek uczestnika: 10 lat
Opisane ciekawostki: rezerwat przyrody „Kózki”, miejscowość Serpelice i jego atrakcje

 

Wycieczka nr 67

ŚWIERŻE – DOROHUSK – HUSYNNE – WOŁKOWIANY – DĘBOWY LAS – BIAŁOPOLE – DUBIENKA – DOROHUSK – ŚWIERŻE

Data wycieczki: 23-24 czerwiec 2018 r.
Region: województwo lubelskie: okolice Dorohuska, Żmudzi i Białopola
Dystans: ok. 107 km (1-szy dzień: 38 km, 2-gi dzień: 69 km)
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski (momentami średni)
Minimalny wiek uczestnika: 11 lat
Opisane ciekawostki: Miejscowość Dorohusk i jej zabytki, zabytki wsi Dubienka, zalew w Husynnem, zalew „Dębowy Las” w Wołkowianach

 

Wycieczka nr 68

KUMÓW PLEBAŃSKI – SIELEC – LEŚNIOWICE – HORODYSKO – WOJSŁAWICE – HUTA – KUMÓW PLEBAŃSKI

Data wycieczki: 21-22 lipiec 2018 r.
Region: województwo lubelskie: tereny gminy Leśniowice i Wojsławice
Dystans: ok. 56 km (1-szy dzień: 32 km, 2-gi dzień: 24 km)
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski (momentami średni)
Minimalny wiek uczestnika: 10 lat
Opisane ciekawostki: Kościół polskokatolicki, miejscowość Wojsławice i jej zabytki, Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach

 

Wycieczka nr 69

DUBIENKA – MATCZE – HORODŁO – ROGALIN –MAZIARNIA STRZELECKA – MATCZE – DUBIENKA

Data wycieczki: 15-16 wrzesień 2018 r.
Region: województwo lubelskie: Strzelecki Park Krajobrazowy
Dystans: ok. 99 km (1-szy dzień: 42 km, 2-gi dzień: 57 km)
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski (momentami średni)
Minimalny wiek uczestnika: 11 lat
Opisane ciekawostki: Strzelecki Park Krajobrazowy, Kopiec Unii Horodelskiej, Horodło i jego zabytki, pałac myśliwski rodziny Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej
Odległość od Siedlec do miejsca początku wycieczki : 200 km