Wędrówka wzdłuż Carskiej Drogi.

Trzcianne, Carska Droga, Biebrza, Park Narodowy, Zubole, Chojnowa, Nowa Wieś