Otwarte tereny bagienne Czerwonego Bagna przed nami.

Grzędy, Biebrza, Czerwone Bagno, Wilcza Góra