Charakterystyczna tyczka z oznaczeniem szlaku, często spotykany na terenie Parku,

Grzędy, Biebrza, Czerwone Bagno, Wilcza Góra