Drogowskaz kierujący do uroczyska „Solistowska Góra”.

Grzędy, Biebrza, Czerwone Bagno, Wilcza Góra