Kolejne, urokliwe miejsce podczas dzisiejszej wycieczki – tzw. uroczysko “Kapli Dołek.

Grzędy, Biebrza, Czerwone Bagno, Wilcza Góra