Początek ścieżki pieszej prowadzącej do Czerwonego Bagna.

Goniądz, Wroceń, Sztabin, Suchowola, Dolistowo,