Jedna z kilku drewnianych kapliczek o konstrukcji zrębowej pochodzących z XIX wieku na trasie Mogilnice- Sztabin.

Goniądz, Wroceń, Sztabin, Suchowola, Dolistowo,