Pierwsza śluza od strony Biebrzy na Kanale Augustowskim we wsi Dębowo.

Goniądz, Wroceń, Sztabin, Suchowola, Dolistowo,