Rozlewisko Biebrzy we wsi Dolistowo Stare.

Goniądz, Wroceń, Sztabin, Suchowola, Dolistowo,