Sielski krajobraz nadbiebrzański we wsi Wroceń.

Goniądz, Wroceń, Sztabin, Suchowola, Dolistowo,