Przemarsz przez wieś Narew.

Odrynki, Narew, Skit w Odrynkach, wzdłuż Narwi