Piękne zakole rzeki Narew.

Odrynki, Narew, Skit w Odrynkach, wzdłuż Narwi