Gdzie podążyć dalej? – zastanawia się Tomasz.

Odrynki, Narew, Skit w Odrynkach, wzdłuż Narwi