Lewobrzeżny odcinek rzeki Narew, częściowo oblodzony.

Odrynki, Narew, Skit w Odrynkach, wzdłuż Narwi